Danh Sách Trúng Thưởng Tuần 2 (Đến 11h Ngày 22/2/2021) Chương Trình “Ngập Tràn Lộc Lá Trâu Vàng”

Posted on
ALO88 thông báo:
Khuyến cáo: Alo88 không bao giờ yêu cầu người dùng cung cấp Mật Khẩu dưới bất kỳ hình thức nào, bất kỳ ai yêu cầu cung cấp thông tin này chắc chắn là lừa đảo!
• Vì lý do bảo mật thông tin khách hàng, kể từ ngày 01/06/2022 Alo88 sẽ ngưng hỗ trợ khách hàng trên kênh Zalo. Vui lòng liên hệ qua kênh hỗ trợ khác tại Alo88. Chi tiết tại tại đây
• Thông báo: Từ ngày 01/07/2020 Alo88 sẽ không chấp nhận thanh toán cho một số giải đấu bóng đá nội địa Việt Nam và Malaysia trên cả Bong88 và sv388.
• Nếu Alo88 phát hiện thành viên/ nhóm thành viên có hành động cược bất thường (sử dụng phần mềm, robot đặt cược hoặc dàn xếp tỷ số) gây tổn hại tới lợi ích của công ty thì công ty có toàn quyền hủy tất cả vé cược và tiền thắng (nếu có) và/ hoặc khóa/ đóng vĩnh viễn tài khoản của thành viên.

Danh Sách Trúng Thưởng Tuần 2 (Đến 11h Ngày 22/2/2021)

Chương Trình “Ngập Tràn Lộc Lá Trâu Vàng”

Chương trình vẫn đang tiếp diễn, xem ngay thông tin tại đây

Chúng tôi xin trân trọng thông báo danh sách các thành viên trúng thưởng Tuần 2 (đến 11h ngày 22/2/2021) như sau:

STT Họ tên Email Số điện thoại Tài khoản cược Mã số vé cược Giải thưởng Điểm thưởng
1 HAI******** quan******[email protected] 093****394  ****5ty 111144797903 Giải khuyến khích 13
2 LE ********IEN ngoc******[email protected] 096****696  ****ZZ1 111145278603 Giải khuyến khích 13
3 HA ********H hava******[email protected] 097****099  ****9a4 111147038203 Giải khuyến khích 13
4 NGU********HUONG nguy******[email protected] 091****056  ****zh5 111147519203 Giải khuyến khích 13
5 NGU********C HAU nguy******[email protected] 035****437  ****8wn 111148130363 Giải nhất 200
6 NGU********C DUC bong******[email protected] 098****835  ****ez5 111148957103 Giải khuyến khích 13
7 DAN********HOAI dang******[email protected] 093****030  ****a56 111149162303 Giải khuyến khích 13
8 NGU******** KHA nguy******[email protected] 090****778  ****yay 111151346603 Giải khuyến khích 20
9 HOA********H TUNG hoan******[email protected] 098****848  ****mds 111151405003 Giải khuyến khích 20
10 LE ********ONG cuon******[email protected] 037****831  ****qsi 111151439903 Giải khuyến khích 20
11 NGU********H TIEN minh******[email protected] 091****112  ****elp 111151826803 Giải khuyến khích 13
12 CS ********P cskh******@gmail.com 034****115  ****ecn 111152018203 Giải khuyến khích 20
13 HOA********HIEU hoan******[email protected] 094****995  ****gdl 111152587103 Giải khuyến khích 13
14 TRU********N DUONG truo******[email protected] 089****158  ****yrl 111152802303 Giải khuyến khích 20
15 NGU********N VU suke******gmail.com 086****385  ****h36 111152806603 Giải khuyến khích 13
16 TRA********HUNG 789h******[email protected] 096****282  ****a8q 111153118503 Giải khuyến khích 13
17 NGU********N VU suke******gmail.com 086****385  ****h36 111153157903 Giải khuyến khích 13
18 PHA********VAN pham******[email protected] 097****287  ****31w 111154687803 Giải khuyến khích 20
19 HA ********C hadu******[email protected] 093****651  ****g9j 111154772203 Giải khuyến khích 20
20 HAI******** quan******[email protected] 093****394  ****5ty 111156211203 Giải khuyến khích 13
21 HAI******** quan******[email protected] 093****394  ****5ty 111156375203 Giải khuyến khích 13
22 DAN******** DUNG quan******[email protected] 096****679  ****e57 111156508103 Giải khuyến khích 13
23 HAI******** quan******[email protected] 093****394  ****5ty 111156623003 Giải khuyến khích 13
24 HAI******** quan******[email protected] 093****394  ****5ty 111156625803 Giải khuyến khích 13
25 MAI********KIEN kien******[email protected] 091****288  ****S71 111156774603 Giải khuyến khích 13
26 DAN******** DUNG quan******[email protected] 096****679  ****e57 111156992003 Giải khuyến khích 13
27 PHA********GA pham******[email protected] 093****251  ****lrz 111157255603 Giải khuyến khích 20
28 HOA********KHANH thuy******[email protected] 098****465  ****b7s 111157659703 Giải khuyến khích 20
29 NGU********N VU suke******gmail.com 086****385  ****h36 111157997203 Giải khuyến khích 13
30 PHA********ANH quan******[email protected] 087****837  ****108 111159246903 Giải khuyến khích 13
31 CS ********P cskh******@gmail.com 034****115  ****pb8 111159643603 Giải khuyến khích 13
32 DAN******** DUNG quan******[email protected] 096****679  ****e57 111159758703 Giải khuyến khích 13
33 DAN******** DUNG quan******[email protected] 096****679  ****e57 111160048303 Giải khuyến khích 13
34 NGU******** TIEN nguy******[email protected] 033****520  ****i6k 111160381203 Giải khuyến khích 13
35 NGU******** TIEN nguy******[email protected] 033****520  ****i6k 111160636503 Giải khuyến khích 13
36 NGU********G HUNG nguy******[email protected] 094****748  ****py0 111160889503 Giải khuyến khích 20
37 NGU********C DUC bong******[email protected] 098****835  ****ez5 111162472303 Giải khuyến khích 13
38 PHA********VAN pham******[email protected] 097****287  ****31w 111163647103 Giải khuyến khích 20
39 NGU******** TIEN nguy******[email protected] 033****520  ****i6k 111164285803 Giải khuyến khích 13
40 DAN******** DUNG quan******[email protected] 096****679  ****e57 111164770703 Giải khuyến khích 13
41 NGU******** TAM nguy******[email protected] 090****788  ****h86 111164866603 Giải khuyến khích 10
42 MAI********KIEN kien******[email protected] 091****288  ****S71 111165038203 Giải khuyến khích 13
43 PHA******** datp******[email protected] 096****139  ****9cd 111165172703 Giải khuyến khích 20
44 NGU******** nguy******[email protected] 090****412  ****3hc 111165255803 Giải khuyến khích 13
45 HOA******** THANH than******[email protected] 097****862  ****24w 111165437303 Giải khuyến khích 13
46 NGU******** TIEN nguy******[email protected] 033****520  ****i6k 111173031703 Giải khuyến khích 13
47 HAI******** quan******[email protected] 093****394  ****5ty 111174183203 Giải khuyến khích 13
48 DAN******** DUNG quan******[email protected] 096****679  ****e57 111174246603 Giải khuyến khích 13
49 DAN******** DUNG quan******[email protected] 096****679  ****e57 111174405903 Giải khuyến khích 13
50 NGU******** KHA nguy******[email protected] 090****778  ****yay 111174433503 Giải khuyến khích 20
51 DUO********BAO giad******[email protected] 097****085  ****ruy 111175042003 Giải khuyến khích 13
52 NGU******** TIEN nguy******[email protected] 033****520  ****i6k 111175064303 Giải khuyến khích 13
53 NGU******** KHA nguy******[email protected] 090****778  ****yay 111175066903 Giải khuyến khích 20
54 NGU******** KHA nguy******[email protected] 090****778  ****yay 111175554903 Giải khuyến khích 20
55 NGU********H TIEN minh******[email protected] 091****112  ****elp 111175902603 Giải khuyến khích 13
56 TRU********H DUNG truo******[email protected] 096****037  ****t8t 111176050103 Giải khuyến khích 13
57 DUO********BAO giad******[email protected] 097****085  ****ruy 111176125503 Giải khuyến khích 13
58 NGU******** TIEN nguy******[email protected] 033****520  ****i6k 111176371803 Giải khuyến khích 13
59 NGU******** KHA nguy******[email protected] 090****778  ****yay 111176787403 Giải khuyến khích 20
60 HOA********HTRUNG trun******[email protected] 094****336  ****57z 111177063503 Giải khuyến khích 20
61 NGU******** KHA nguy******[email protected] 090****778  ****yay 111177464203 Giải khuyến khích 20
62 DAN******** DUNG quan******[email protected] 096****679  ****e57 111177770203 Giải khuyến khích 13
63 HOA********HIEU hoan******[email protected] 094****995  ****gdl 111178281003 Giải khuyến khích 13
64 NGU******** TIEN nguy******[email protected] 033****520  ****i6k 111178574203 Giải khuyến khích 13
65 DUO********BAO giad******[email protected] 097****085  ****ruy 111179509303 Giải khuyến khích 13
66 DAN********DUC Minh******[email protected] 035****521  ****vc0 111179591903 Giải khuyến khích 13
67 MAI********KIEN kien******[email protected] 091****288  ****S71 111179946103 Giải khuyến khích 13
68 NGU********NG HANH lsha******[email protected] 090****568  ****jyw 111180124703 Giải khuyến khích 13
69 TRA********HUNG 789h******[email protected] 096****282  ****a8q 111180147003 Giải khuyến khích 13
70 NGU******** KHA nguy******[email protected] 090****778  ****yay 111180924803 Giải khuyến khích 20
71 NGU******** KHA nguy******[email protected] 090****778  ****yay 111181631103 Giải khuyến khích 20
72 NGU******** DAT Bapd******[email protected] 079****606  ****r81 111181825103 Giải khuyến khích 13
73 MAI********KIEN kien******[email protected] 091****288  ****S71 111182100803 Giải khuyến khích 13
74 NGU******** CUONG namc******[email protected] 077****090  ****ayv 111182173103 Giải khuyến khích 13
75 NGU********CHUNG nguy******[email protected] 098****176  ****CD0 111182180363 Giải nhất 133
76 DOA******** NGHIA harr******[email protected] 093****000  ****wa6 111182475503 Giải khuyến khích 13
77 DAN********HOAI dang******[email protected] 093****030  ****a56 111182497603 Giải khuyến khích 13
78 NGU******** TIEN nguy******[email protected] 033****520  ****i6k 111183118703 Giải khuyến khích 13
79 NGU********N VU suke******gmail.com 086****385  ****h36 111183317903 Giải khuyến khích 13
80 VU ********EU hais******[email protected] 098****186  ****1ft 111183359403 Giải khuyến khích 13
81 DAN********NG huyh******[email protected] 090****466  ****fg9 111184548503 Giải khuyến khích 20
82 NGU********HANH thuy******[email protected] 086****388  ****7g8 111184841303 Giải khuyến khích 13
83 CS ********P cskh******@gmail.com 034****115  ****ecn 111184983203 Giải khuyến khích 20
84 NGU******** TIEN nguy******[email protected] 033****520  ****i6k 111186538003 Giải khuyến khích 13
85 NGU********C DUC bong******[email protected] 098****835  ****ez5 111186580703 Giải khuyến khích 13
86 NGO********VIET viet******@gmail.com 088****883  ****fc0 111187666503 Giải khuyến khích 13
87 NGU******** KHA nguy******[email protected] 090****778  ****yay 111187822603 Giải khuyến khích 20
88 NGU********H DUOC minh******[email protected] 039****456  ****d44 111187910703 Giải khuyến khích 13
89 NGU********N VU suke******gmail.com 086****385  ****h36 111187926903 Giải khuyến khích 13
90 NGU********N VU suke******gmail.com 086****385  ****h36 111188403403 Giải khuyến khích 13
91 MAI********KIEN kien******[email protected] 091****288  ****S71 111189330903 Giải khuyến khích 13
92 CS ********P cskh******@gmail.com 034****115  ****k60 111189571703 Giải khuyến khích 13
93 DOA******** NGHIA harr******[email protected] 093****000  ****wa6 111189809303 Giải khuyến khích 13
94 NGU********SON ngyu******[email protected] 078****726  ****B02 111192110003 Giải khuyến khích 20
95 NGU******** TIEN nguy******[email protected] 033****520  ****i6k 111192359903 Giải khuyến khích 13
96 DAN********HOAI dang******[email protected] 093****030  ****a56 111192990203 Giải khuyến khích 13
97 VO ********N anht******[email protected] 097****778  ****8cj 111193106203 Giải khuyến khích 13
98 NGU********C DUC bong******[email protected] 098****835  ****ez5 111193256103 Giải khuyến khích 13
99 TU ********H tuqu******[email protected] 078****394  ****cgg 111193987203 Giải khuyến khích 20
100 MAI********KIEN kien******[email protected] 091****288  ****S71 111194075803 Giải khuyến khích 13
101 DAN********THAO dang******[email protected] 097****496  ****20s 111194293403 Giải khuyến khích 20
102 NGU******** TIEN nguy******[email protected] 033****520  ****i6k 111195269103 Giải khuyến khích 13
103 NGU******** CUONG namc******[email protected] 077****090  ****ayv 111195479203 Giải khuyến khích 13
104 NGU********N VU suke******gmail.com 086****385  ****h36 111196277103 Giải khuyến khích 13
105 NGU******** KHA nguy******[email protected] 090****778  ****yay 111196563503 Giải khuyến khích 20
106 NGU******** KHA nguy******[email protected] 090****778  ****yay 111196592503 Giải khuyến khích 20
107 VAN******** THANH NHAN nhan******[email protected] 087****689  ****wwa 4331303 Giải khuyến khích 13
108 DAN********UAN dang******[email protected] 032****750  ****ymp SP325369203 Giải khuyến khích 13
109 TRA******** HUNG VI tran******[email protected] 094****148  ****1xf SP325263403 Giải khuyến khích 13
110 MAI********U duyt******[email protected] 094****459  ****r19 4327503 Giải khuyến khích 13
111 TRU******** DUONG bima******[email protected] 038****010  ****vcl 4327003 Giải khuyến khích 20
112 NGU******** BAO baov******[email protected] 093****577  ****aqe 4326403 Giải khuyến khích 13
113 CHU********OAI aaph******gmail.com 078****407  ****145 4326303 Giải khuyến khích 13
114 TO ******** Hto6******gmail.com 093****666  ****001 4323903 Giải khuyến khích 13
115 TO ******** Hto6******gmail.com 093****666  ****001 4323803 Giải khuyến khích 13
116 TO ******** Hto6******gmail.com 093****666  ****001 4320103 Giải khuyến khích 13
117 TO ******** Hto6******gmail.com 093****666  ****aa1 4319803 Giải khuyến khích 10
118 MAI********U duyt******[email protected] 094****459  ****r19 4319603 Giải khuyến khích 13